1997 – Hans de Wit

In 1997 was het de kunstenaar Hans de Wit die een nieuwe expositie realiseerde. Twee jaar eerder was de Rietveldzuil andermaal verplaatst, dit keer in verband met de bouw van een parkeergarage onder het Stadhuisplein. Hij kreeg de plaats die hij nu nog steeds heeft, wat verwijderd van het Stadhuisplein, dichtbij de bakstenen brug over de Dommel, waar hij in de luwte staat van het oude stadhuis (nu het Van Abbemuseum). Een plaats waar wandelaars komend van de Catharinakerk of gaand naar het Van Abbemuseum de verschillende gedaantes van de Rietveldzuil leren kennen.
Het werk van Hans de Wit was gebaseerd op een perspectivische architectuurtekening van een drie verdiepingen tellend herenhuis, overgenomen uit de grote Larousse Illustré van 1914. Het herenhuis wordt erin omschreven als een ‘maison moderne’ (modern huis), compleet met de namen van alle onderdelen. Het prototype van een stads huis volgens de normen van 1914. De tekening werd met de computer zodanig bewerkt dat hij in de panelen van de zuil paste.
In de doorgangen van de drie verdiepingen was een geschilderd vlechtwerk gemonteerd dat een lichtreliëf maakte. Het is entertain uit een schilderij van Hans de Wit. Aan de technische tekening uit de encyclopedie werd hiermee een vreemd, zinnelijk element toegevoegd, dat als een mal de versloten buitenkant van een lichaam laat zien. Het huis is toch bewoond.
Boven het dak is in de verte de komeet Hale-Bopp te zien, die het grootste deel van 1997 op veel plaatsen in de wereld met het blote oog te zien was. De Hale-Bopp werd op 23 juli 1995 ontdekt, toen deze zich nog op grote afstand van de zon bevond, en werd genoemd naar zijn ontdekkers, Alan Hale en Thomas Bopp. De komeet verschijnt eenmaal per ca. 2500 jaar en op zijn meest dichtbije punt bevindt hij zich op een afstand van bijna 200 miljoen km van de aarde. De komeet boven het ‘maison moderne’ werkt als de afbeelding van een klok die de tijd stilzet in het jaar 1997. Maar tevens plaatst deze verschijning het leven in de stad in het perspectief van de snelheid van het licht en de grootsheid van het heelal.

 

1997-HansdeWit-02

1997-HansdeWit-03